Състезание „Стъпала на знанието“

Изх. № РУО1-31793/02.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Сдружение „10 книги” за единадесета година ще проведе за ученици от V до XII  клас състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература”. Подробности за регламента и условията за участие са публикувани на страницата на състезанието www.edu.10knigi.org, а от страницата ГРАФИК се изтегля таблицата за заявка за участие.

Състезанието ще се проведе съгласно следния график:

 

Състезание Подаване на заявки за състезанието Получаване на материалите Провеждане на състезанието Обявяване на резултатите и получаване на грамоти
Първи кръг 18.10. – 27.10.2023 г. 03.11.– 10.11.2023 г. 15.11.2023 г. 12.12.2023 г.
Втори кръг 15.01. – 24.01.2024 г. 29.01.– 16.02.2024 г. 20.02.2024 г. 25.03.2024 г.
Финален кръг 27.03. – 19.04.2024 г. 29.04.– 08.05.2024 г. 09.05.2024 г. 03.06.2024 г.

 

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента и условията за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД