Състезание „Уроците на гората“

Изх. № РУО1-РУО1-3382/07.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката с вх. № РУО1-3161/06.02.2020 г., Ви уведомявам, че Министерство на земеделието, храните и горите инициира провеждането на национално състезание „Уроците на гората“ по методите на „Горската педагогика“  във връзка със седмицата на гората.

В кампанията предстои да се включат ученици от V клас.

Мероприятието ще се проведе на регионално, областно и национално ново. Регионалният кръг предстои да стартира през м. февруари 2020 г., областният – през м. март 2020 г. и финалният – на 06.04.2020 г.

Регионален координатор за област София-град е Анна Петракиева, e-mail: [email protected].

Моля училищата, които желаят да вземат участие в мероприятието да се свържат с координатора с срок до 15.02.2020 г.

 

Приложение: Информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД