Състезание „Човекът е всичко“

Изх. № РУО1-9920/07.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-9851/06.04.2023 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в петото издание на Общинското онлайн състезание за написване на есе по нравствен проблем на български език за наградата „Гео Милев – есеист“, за превод на текст (проза) от български на английски език за наградата „Гео Милев – преводач“, за рисунка и илюстрация за наградата „Гео Милев – художник“, организирано от АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас.

Приложение: писмо.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД