Състезание „Човекът е всичко“

Изх. № РУО1-13705/07.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас, с вх. №РУО1-12934/31.03.2022 г., моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в Общинското онлайн състезание за написване на есе по нравствен проблем на български език за наградата „Гео Милев – есеист“, за превод на текст от български на английски език за наградата „Гео Милев – преводач“, за рисунка и илюстрация за наградата „Гео Милев – художник“.

Приложение: писмо.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието на науката)