С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ПГ ПО ДИЗАЙН „ ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“, ГР. СОФИЯ

Днес, 23.03.2020г. (понеделник) ПГ по ДИЗАЙН „ Елисавета Вазова“ дари на РУО – София-град и  образователните медиатори 100 броя предпазни маски за многократна употреба, ушити от инж. Дж. Бонева по инициативата, която училището поде миналата седмица. Д-р Ваня  Кастрева, началник на РУО – София-град, казва: “Заедно можем повече“ и в тези дни на съпричастност вички ние доказваме, че наистина само заедно можем да се справим с това изпитание на духа и волята. Да бъдем здрави и  отговорни към себе си и околните!