Изх № РУО1 – 7142/23.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Във връзка с предстоящите дейности на Център за подкрепа на личностно развитие – Кариерно ориентиране и консултиране – София /ЦПЛР – КОК – София/, приложено Ви изпращам писмо с вх. №РУО1-7046/20.03.2020 г. на директора на ЦПЛР – КОК – София.

Приложения:

1.Писмо на директора на ЦПЛР – КОК – София и приложенията към него (координати за връзка и инструкция за работа с НПКО).