С почетно отличие-грамота „Неофит Рилски“ са удостоени 41 педагогически специалисти от град София

Изх. № РУО1-15921/ 21.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-1083/19.05.2021 г. на министъра на образованието и науката по повод честването на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, с почетно отличие-грамота „Неофит Рилски“ са удостоени 41 педагогически специалисти от град София.

Връчването на грамотите на отличените педагогически специалисти ще се извърши на 24 май 2021 г. от 12:00 часа пред Народния театър „Иван Вазов“.

Екипът на Регионално управление на образованието – София-град изразява своето уважение към всеотдайния труд на българския учител и с радост споделя гордостта от признанието на министъра на образованието и науката, намерило израз и в почетните отличия за нашите колеги.

Моля директорите на училищата да споделят и популяризират по подходящ начин имената на наградените, които очакваме на тържествения концерт.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД