„Тематичен семинар“

Изх. № РУО1-10961/19.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния политехнически музей гр. София, с вх. № РУО1-10613/13.04.2023 г., Ви уведомявам, че Националният политехнически музей, съвместно със секция „Химия и фармация“ към Съюза на учените в България, организира тематичен семинар на тема „Стойчо Каравелов – първият български инженер-металург, основоположник на минното дело у нас“. Тематичният семинар ще се проведе на 21.04.2023 г., от  11:00 часа в експозицията на Националния политехнически музей

Моля да сведете информацията за семинара до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г. на

министъра на образованието и науката)