Тестов материал в ЕИСИП и генериране на служебни бележки за допускане до ДЗИ

Изх. №РУО1-13470/10.05.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на МОН с вх. №РУО1-13459/10.05.2023 г. и вх. №РУО1-13461/10.05.2023 г. Ви уведомявам, че на:

  • 15.05.2023 г. от 10.00 ч. ще бъде качен тестов материал в ЕИСИП. Целта е всяко училище, което ще провежда държавен зрелостен изпит, да влезе в системата, да изтегли файла с изпитния материал и да го разархивира.
  • 16.05.2023 г. системата ще бъде отворена и училищата ще могат да генерират служебните бележки за допускане до ДЗИ. Разпределението на квесторите по зали ще бъде видимо за училищата в същия срок.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД