Тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община

Рег. № РУО1-9769/30.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От Областна администрация на област София постъпи информация, че на 1 април 2021 г. от 11:00 ч. ще се проведе тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община чрез задействане на акустичните сигнали за обявена тревога и за край на обявената тревога. В рамките на няколко минути ще се проведе тест-проверка на техническото състояние на сирените.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация, подавани от крайни акустични устройства – сирени.  Системата се тества  чрез сирени два пъти годишно на 1 април и на 1 октомври в 11:00 часа.

Моля да информирате персонала, децата и учениците в поверените Ви образователни институции за извършване на теста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД