Тест на системата за VII клас

№ РУО1-13466/09.06.2020 г.

  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ

В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 11.06.2020 г. между 14.00 и 15.00 часа трябва да влезете в системата admin.priem.mon.bg и да изтеглите тестов изпитен вариант.

Формулите по математика ще бъдат качени в системата.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД