Техническа конференция за стартиране на Втори етап от Ученическите игри

Изх. № РУО1-9388/20.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ) с вх. №РУО1-9043/18.03.2024 г. Ви уведомявам, че на 25.03.2024 г. (понеделник) от 12:30 часа в Националната спортна академия „Васил Левски“, аула А-1 се организира Техническа конференция за стартиране на Втори (областен) етап на Ученическите игри в гр. София.

Моля да сведете информацията за Техническата конференция до знанието на учителите по ФВС в повереното Ви училище.

Информация за датите и местата за провеждане на областните и зоналните състезания на Ученическите игри ще бъде публикувана на интернет страницата на БАСУ.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД