Техническа конференция за Ученически игри

Изх. №РУО1-12996/22.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че техническата конференция за градско първенство /зона/ – Ученически игри, ще се проведе на 25.04.2024 г. /четвъртък/ от 18.00 ч. в СМГ „П. Хилендарский“, ул. „Искър“ № 61.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт, класирали отбори по вид спорт за градско първенство, с изключение за спорта лека атлетика.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД