Тренинг за учители по информатика и информационни технологии на тема „Ролята на информатиката и информационните технологии в СТЕМ обучението“

Изх. № РУО1-11448/24.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че на 27.04.2023 г. от 11:00 часа в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ ще се проведе тренинг с учители по информатика и информационни технологии на тема „Ролята на информатиката и информационните технологии в СТЕМ обучението“.

Моля, да уведомите учителите по информатика и информационни технологии в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД