Тренинг на тема „Иновация и интеракция в обучението по БЕЛ“

Изх. №РУО1-13829/08.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2021/2022 година РУО – София-град организира на 15.04.2022 г. тренинг на тема „Иновация и интеракция в обучението по БЕЛ“. Тренингът ще се проведе във виртуалната зала на РУО – София-град, както следва: от 10.00 ч. /за учители, които са втора смяна/ и от 15.00 ч. /за учители, които са първа смяна/.

Моля да уведомите учителите по БЕЛ от повереното Ви училище.

Желаещите да вземат участие в тренинга в срок до 14.04.2022 г. следва да се регистрират на следния линк: https://forms.gle/8TcS145B93HepamB9

Заявилите желание за участие учители ще получат на посочената от тях електронна поща линк за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието на науката)