Тренинг с учители по изкуства на тема „Форми и методи на обучение по изкуства в електронна среда“

Изх. № РУО1-14403/14.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2021/2022 година РУО – София-град организира на 27.04.2022 г. (сряда) тренинг с учители по изкуства на тема „Форми и методи на обучение по изкуства в електронна среда“. Тренингът ще се проведе от 14:30 ч. в „STEAM център за изкуства и технологии“ на 144. СУ „Народни будители“, район „Младост”, ул. „Бъднина“ № 1,

Моля да уведомите учителите по изобразително изкуство, музика и хореография в повереното Ви училище, като при проявен интерес осигурите участието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да участват в тренинга следва да се регистрират в срок до 26.04.2022 г. на посочения адрес: https://forms.gle/8UtGdAvs1fjJFSZo6.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД