Тренинг с учители по изкуства на тема „Проектно-базираното обучение по изкуства и ролята на ИКТ“

Изх. № РУО1-9182/23.03.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 година РУО – София-град организира на 01.04.2021 г. (четвъртък) тренинг с учители по изкуства на тема „Проектно-базираното обучение по изкуства и ролята на ИКТ“. Тренингът ще се проведе онлайн в платформата Microsoft Teams от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Моля да уведомите учителите по изобразително изкуство, по музика и по хореография в повереното Ви училище, като желаещите да участват в тренинга следва да се регистрират в срок до 30.03.2021 г. на посочения адрес: https://forms.gle/ouEbEmB7kYNpTkbS7.

Заявилите желание за участие учители ще получат на посочената от тях електронна поща връзка и код за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД