Тренинг с учители по чужди езици на тема „Работа с електронни образователни ресурси – изготвяне и прилагане в чуждоезиковото обучение на бук трейлъри и арт трейлъри“

Изх. № РУО1-9361/24.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 година РУО – София-град организира на 02.04.2021 г. (петък) тренинг с учители по чужди езици на тема „Работа с електронни образователни ресурси – изготвяне и прилагане в чуждоезиковото обучение на бук трейлъри и арт трейлъри“. Тренингът ще се проведе онлайн в платформата Microsoft Teams от 10:00 ч.

Моля да уведомите учителите по чужди езици в повереното Ви училище, като желаещите да участват в тренинга следва да се регистрират в срок до 31.03.2021 г. на посочения адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcg2nMHwhQvhEe-6kZk_9eU5q-fwqzYEmE_LGZehjx0-M4Aw/viewform?usp=sf_link

Заявилите желание за участие учители ще получат на посочената от тях електронна поща връзка и код за достъп.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД