Тренинг/уебинар за директори на столични училища на тема „Управление и обучение в електронна среда“ на 26.01.2020 г.

Изх. № РУО1-1729/12.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на работните срещи с директори на училища  относно предстоящия държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 г. Ви уведомявам, че обявеният с писмо с изх. № РУО1- 36010/21.12.2020 г. за  22.01.2021 г. тренинг/уебинар за директори на столичните училища  на тема „Управление и обучение в електронна среда“ ще се проведе на 26.01.2021 г.

Уебинарът ще предостави информация за промените в нормативните документи, въвеждащи обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в образователната система.

Всеки от участниците в обучението получава:

  • 8 академични часа присъствено синхронно обучение от разстояние в електронна среда и 8 академични часа дистанционно обучение;
  • консултация с лекторите по време на обучението;
  • удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит на тема „Съвременни стратегии за управление на образователната институция и изграждане на ефективна образователна среда“ с акцент „Управление и обучение в електронна среда“;
  • 3-месечен достъп до онлайн платформата с материали по темата за дистанционно обучение на РААБЕ България.

Педагогическите специалисти, които са подали заявка за участие в уебинара не следва да подават нова такава. Желаещите да се включат могат да попълнят формуляр до 22.01.2021 г. на следния линк:

https://forms.gle/Fn4RoULFAV5H57oZ6

Подробна информация за програмата на тренинга можете да намерите в приложението.

 

Приложение:  

  1. Предложение за тренинг/уебинар с директори на столични училища на тема „Управление и обучение в електронна среда“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД