Тренинг/уебинар за директори на столични училища на тема „Управление и обучение в електронна среда“ на 22.01.2020 г.

 

Изх. № РУО1- 36010/21.12.20г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че на 22.01.2021 г. ще се проведе тренинг/уебинар с директори на столични училища  на тема „Управление и обучение в електронна среда“.

Уебинарът ще предостави информация за промените в нормативните документи, въвеждащи обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в образователната система.

Всеки от участниците в обучението получава:

  • 8 академични часа присъствено синхронно обучение от разстояние в електронна среда и 8 академични часа дистанционно обучение;
  • консултация с лекторите по време на обучението;
  • удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит на тема „Съвременни стратегии за управление на образователната институция и изграждане на ефективна образователна среда“ с акцент „Управление и обучение в електронна среда“;
  • 3-месечен достъп до онлайн платформата с материали по темата за дистанционно обучение на РААБЕ България.

За участие в уебинара следва да попълните заявка до 19.01.2021 г. на следния линк:

https://forms.gle/Fn4RoULFAV5H57oZ6

Подробна информация за програмата на обучението можете да намерите в приложението.

 

Приложение:  Предложение за тренинг/уебинар с директори на столични училища  на тема „Управление и обучение в електронна среда“ на 22.01.2020г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД