Тренинг/уебинар с директори и заместник-директори на столични детски градини на тема „Взаимодействието между детската градина, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на децата“ на 15.01.2020 г.

Изх. № РУО1- 36012/21.12.20г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че на 15.01.2021 г. ще се проведе тренинг/уебинар с директори и заместник-директори  на столични детски градини на тема „Взаимодействието между детската градина, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на децата“.

Обучителната програма има за цел да бъдат актуализирани и предефинирани различни форми на взаимодействие за съвместното изграждане на връзката между учители, родители и ангажираните с възпитанието и образованието на децата институции, за позитивен организационен климат, който изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.

Всеки от участниците в обучението получава:

  • 8 академични часа присъствено синхронно обучение от разстояние в електронна среда и 8 академични часа дистанционно обучение;
  • консултация с лекторите по време на обучението;
  • удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит на тема: „Съвременни стратегии за управление на образователната институция и изграждане на ефективна образователна среда“ с акцент: „Взаимодействието между детската градина, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на децата;
  • 3-месечен достъп до материали по темата в онлайн платформата за дистанционно обучение на РААБЕ България;
  • БОНУС: всеки участник получава книгата „Взаимодействие семейство – детска градина“ в електронен формат.

За участие в уебинара следва да попълните заявка до 12.01.2021 г. на следния линк:

 

https://forms.gle/dnEjCpyU9AwnnjZd7

Подробна информация за програмата на обучението можете да намерите в приложението.

 

Приложение:  Предложение за тренинг/уебинар с директори на столични училища  на тема „Управление и обучение в електронна среда“ на 22.01.2020г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД