Трета национала научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“

Изх. № РУО1-4923/23.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4783/22.02.2023 г. Ви уведомявам, че Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ и Синдикатът на българските учители /СБУ/ организират Трета национала научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“, която ще се проведе на 17.03.2023 г. от 10:00 ч. във ВУЗФ, гр. София, ул. „Гусла“ 1, зала 501. Целта на конференцията е да се проведе дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание в средното образование през погледа на висшето образование. Участие ще вземат учители и директори от училища в цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, представители на МОН, Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди.

Програмата на конференцията може да видите на: https://vuzf.bg/novini/vuzf-i-sbu-organizirat-treta-natsionalna-konferentsiya-za-povishavane-na-kvalifikatsiyata-na-uchitelite. Конференцията е без такса за участие, но със задължителна регистрация. Краен срок за регистрация: 14.03.2023 г., на е-mail: [email protected]

Форумът ще бъде излъчван на живо във Facebook страницата и Youtube канала на ВУЗФ.

Моля да сведете информацията за  Третата национала научно-приложна конференция на вниманието на педагогическите специалисти от поверена Ви образователна институция.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД