Трета национална конференция „Информационни технологии и автоматика“ 2024

Изх. № РУО1-2116/24.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1758/22.01.2024 г. Ви уведомявам, че Химикотехнологичен и металургичен университет – София организира Трета национална конференция за ученици, студенти и докторанти на тема „Информационни технологии и автоматика“ 2024, която ще се проведе на 23 и 25 април 2024 г. в гр. София. Конференцията е под патронажа на президента на Република България.

В конференцията са поканени да вземат участие ученици под ръководството на техните учители с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематични направления:

  1. Технологиите и дигиталния свят.
  2. Програмиране.
  3. Разработване на интернет-приложения.
  4. Автоматизация и роботика.
  5. Интернет на нещата.
  6. Софтуерни продукти за анализ и вземане на решения.
  7. Умни домове, офиси, училища, градове.
  8. Изкуствен интелект.
  9. Виртуална и добавена реалност.

Участието в конференцията е без такса.

Допълнителна информация може да намерите на интернет сайта на конференцията: https://mmu2.uctm.edu/itaconf/home.

Моля да сведете информацията за конференцията на вниманието на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-66/12.01.2024 г.

на началника на РУО – София-град)