Трета Национална конференция „Към трансформиращо неформално образование“

Изх. № РУО1-33805/17.10.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-33271/13.10.2023 г. Ви уведомявам, че на 6 ноември 2023 г.  в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ – зала 1, първи етаж, ще се проведе Трета национална конференция „Към трансформиращо неформално образование“, посветена на 15-годишнината от създаването на университетската програма по неформално образование.

За присъствено или онлайн участие във форума е необходимо да се попълни регистрационна форма до 22 октомври 2023 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuQGYW5vG62JP0RUuGZnEld0-c9Qspf5L1TdCtS7DGUewyZg/viewform?usp=sf_link

Моля да сведете информацията за конференцията на вниманието на учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г. на министъра на образованието и науката/