Трети международен фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“

Изх. № РУО1-9616/19.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Габрово с изх. № РД-22-01-41/26.03.2021 г., с вх. № РУО1-9575/26.03.2021 г. приложено Ви изпращам регламента на Трети международен фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“.

Фестивалът ще се проведе на 05.06.2021 г. от 11.30 ч. в Регионален етнографски музей на открито „Етър“.

Приложение: Регламент на Трети международен фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД