Трето издание на конкурса „Водата – движеща сила на живота“, организиран от СГСАГ „Христо Ботев“

Изх. № РУО1-4822/15.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4465/13.02.2024 г. Ви уведомявам, че по случай Световния ден на водата – 22 март,  Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия (СГСАГ) „Христо Ботев“ обявява конкурс за ученици от VIII до XII клас за всички училища в България на тема „Водата – движещата сила на живота“ в три категории – комикс, рисунка и фотография.  Всеки ученик може да участва с една авторска творба във всяка категория. Конкурсът ще се проведе онлайн през официалната фейсбук страница на СГСАГ „Христо Ботев“. Творбите се изпращат до 10 март 2024 г. на email: [email protected] заедно с попълнена, подписана и сканирана декларация за информирано родителско съгласие. В писмото се посочват имената, класа и училището на ученика. Гласуването се извършва във фейсбук страницата на събитието с поставяне на „лайк“ под конкретната творба от 15 до 21 март 2024 г. Обявяване на победителите – 22 март 2024 г. Във всяка категория победители ще са творбите, получили най-много „лайкове“ за срока на конкурса. Във всяка от трите категории ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, в зависимост от получения брой гласове в онлайн гласуването. Награда на журито се връчва и в трите категории за една творба по оценка на журито, без оглед на получените онлайн гласове. Всеки участник ще получи грамота за участие на посочен имейл. Награждаването ще се проведе до 08.04.2024 г., като победителите от други училища ще получат наградата си чрез куриер за сметка на СГСАГ „Христо Ботев“.

Пълният регламент на конкурса е публикуван на: http://www.sgcag.info/uchenitsi/tekushti-konkursi/ .

За въпроси относно конкурса: инж. Борислава Атанасова – [email protected]

Моля да сведете информацията до учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Декларация за информирано съгласие.
  3. Плакат.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД