Трето издание на събитието “Палитра с добри образователни практики”

Рег. № РУО1-23068/16.06.2022 г.

                                                                                              

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Екипът на Регионално управление на образованието – София-град и на Сдружение „Знам и Мога“ имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в третото издание на събитието “Палитра с добри образователни практики”, представящо добри образователни практики и възможности за професионално развитие. По време на събитието ще бъдат представени проекти, финансирани по Европейски програми в сферата на образованието, обучението и спорта, в които участва Сдружение „Знам и Мога“ и Регионално управление на образованието – София-град.

За участие от Ваша страна или на педагогическите специалисти от поверената Ви институция, моля до 03.07.2022 г. да изпратите попълнена регистрационна форма, която ще намерите на този линк: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHcVSH2noRG74rfoZ9uY4CN3xwrJV3XhreJzJQtDWaZcegIQ/viewform

Ако Вашата регистрация е успешна, ще получите обратен имейл за потвърждение на регистрацията.

За участие в събитието НЯМА такса. Поради ограничения брой места и спазването на мерките за безопасност за провеждане на събития на закрито, участници, които не са получили потвърждение на регистрацията си, няма да бъдат допуснати в залата. Ще се спазва принципът “първи по време, първи по място”. След изчерпване на броя места регистрацията ще бъде затворена.

Пълният текст на поканата, Програма на събитието, ще намерите в прикачения файл.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД