Тридесето коледно математическо състезание

Изх. №РУО1-40892/16.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-40464/10.11.2022 г., Ви уведомявам, че Тридесетото Коледно математическо състезание ще се проведе, както следва:

  • за учениците от I и II клас: на 11.12.2022 г. (неделя) от 08:30 до 10:00 ч.;
  • за учениците от III-VII клас: на 11.12.2022 г. (неделя) от 10:30 до 12:30 ч.

Заявки за участие с приложен списък се приемат  в стая № 402 на 125. СУ.

За повече информация: тел. 0988903025 в 125. СУ.

Моля информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД