Тринадесети есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“

Изх. № РУО1- 28965/10.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на председателя на Управителния съвет на Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-28864/09.10.2019 г., Ви уведомявам, че Тринадесетият есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“ ще се проведе, както следва:

  • за учениците от V-VII клас: на 09.11.2019 г. (събота) от 09:00 до 13:30 ч. в МГ „Гео Милев“, гр. Плевен.
  • за учениците от VIII-XII клас: на 10.11.2019 г. (неделя) от 09:00 до 13:30 ч. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София.

Заявки за участие се приемат в срок до 05.11.2019 г. на e-mail [email protected]. Образец на заявката и допълнителна информация може да се намери на сайта на турнира https://sites.google.com/site/esenenmt/.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД