Тринадесетото издание на националния проект „Народните будители и аз“

Изх. №  РУО1-37319/07.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-37093/06.10.2022 г., Ви уведомявам, че през учебната 2022/2023 година предстои да се проведе тринадесетото издание на националния проект „Народните будители и аз“, в който могат да се включат ученици от V до XI клас, с колективно или индивидуално участие чрез есета, разкази, стихотворения, рисунки, мултимедийно презентации и др.

Подробна информация за проекта „Народните будители и аз“ е публикувана на официалната страница на проекта: http://www.narodnitebuditeli.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД