Туристически образователни лагери

Изх. № РУО1-15104/22.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с вх. №РУО1-14255/16.05.2023 г. Ви уведомявам, че Българският туристически съюз (БТС) и Юношеският туристически съюз (ЮТС) организират туристически образователни лагери, обвързани с походи, обучения, посещения на интересни и важни туристически обекти из живописната природа на България, насочени към деца и младежи от 7 до 18 г. Повече информация можете да намерите в приложената презентация с концепция за „Туристически образователни лагери“ на ЮТС и предложения за 4- и 5-дневна програма.

 

Приложения:

  1. Презентация с концепция за „Туристически образователни лагери“.
  2. Предложение за 5-дневна програма в Общообразователен модул.
  3. Предложение за 4-дневна програма за провеждане на палатков лагер в Общообразователен модул.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД