Турнирът по плуване за Купа „София“

Изх. № РУО1-37344/17.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх.№ РУО1-36799/13.11.2023 г. Ви уведомявам, че Дирекция „Спорт и младежки дейности“ при Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, в партньорство с Националната спортна академия „Васил Левски“, организират Дванадесети турнир по плуване за Купа „София“ 2023 г. Турнирът ще се проведе на 6, 7 и 8 декември 2023 г. /сряда, четвъртък и петък / в пет възрастови групи: І-ІІ клас, ІІІ-ІV клас, V-VІІ клас, VІІІ-Х клас и ХІ-ХІІ клас.

Заявки и документи за участие се подават при главния секретар на състезанието Мица Ненова, както следва:

  • на адрес пл. „Славейков“ № 4, Централен вход на Столична библиотека, етаж 6 – офис 605/офис 603;
  • на 27, 28, 29 ноември и 4 декември 2023 г. /понеделник, вторник и сряда/ – приемно време: 00-15.00 ч.;
  • на 30 ноември 2023 г. /четвъртък/ – приемно време: 00 ч.-13.00 ч.

Турнирът ще се проведе, както следва:

6 декември 2023 г. /сряда/, за възрастови групи: І-ІІклас; III-IV клас – начало 14.00 ч.;

7 декември 2023 г. /четвъртък/, за възрастова група V-VII клас – начало 14.00 ч.;

8 декември 2023 г. /петък/, за възрастови групи: VIII-X и Х-ХП клас – начало 09.30 ч.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт за турнира и за възможността за включване с представителен отбор на училището или с индивидуални състезатели.

 

Приложения:

  1. Правила /Регламент за участие в Дванадесети турнир по плуване за Купа „ София “ 2023 г. и Програма.
  2. Техническа заявка по образец.
  3. Фишове по образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г.

на министъра на образованието и науката)