Турнир „Малки Великани“

Изх. № РУО1-29808/19.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-28312/11.09.2023 г. Ви уведомявам, че ЗЕАД „Булстрад” със съдействието на БФ „Волейбол“, общини София, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Разлог и Стара Загора, организират за трета година за ученици от V-VІ клас Национална верига ученически турнири по мини-волейбол „Малки Великани“ 2023.

Веригата волейболни турнири е платформа, която популяризира активния и здравословен начин на живот на подрастващите и интерес към развитие на спорта волейбол. Инициативата е дългосрочна и насочена към развиване на социалните умения на учениците чрез спортни активности, поднесени по забавен и достъпен за тях начин.

Всички финансови разходи по организацията, провеждането и наградите за събитието са за сметка на Организационния комитет.

Всяко училище участник ще получи по 1 брой волейболна топка „Микаса“, а учителите, ръководители на групи – сувенирен подарък.

Голямата награда е спортен лагер за националния победител в състезанието.

Повече информация за турнира можете да откриете в приложенията.

 

Приложения:

  1. Регламент за участие в предизвикателството „Малки великани“.
  2. Заявка за участие.
  3. Списък отбор.
  4. Декларация.
  5. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД