Турнир по мини футбол

Изх. № РУО1-5390/27.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с вх. №РУО1-4904/23.02.2023 г. Ви уведомявам, че Българска асоциация мини футбол в партньорство с Българския футболен съюз, организират турнир по мини футбол за смесени ученически отбори ІІ – ІV клас. Инициативата е със свободен достъп, като в нея могат да вземат участие отбори от общински, държавни и частни училища на територията на Столична община. Турнирът ще се проведе в периода 16 март – 19 май 2023 година в 8 квалификационни кръга на различни терени в столицата. Победителите от всеки кръг се класират за Финалния турнир, който ще се проведе на 1 и 2 юни 2023 г. на терените на Национална футболна база „Бояна“.

Заявки за участие (по образец), сканирани, с подпис и печат на директора на училището, се приемат съгласно приложения график на електронна поща: [email protected].

 

Приложения:

  1. Регламент.
  2. График.
  3. Заявка за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД