Тържествено шествие на Деня на светите братя Кирил и Методий

Изх. № РУО-15730/17.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с тържественото шествие на 24 май, Ви уведомявам, че Столична община съвместно с други институции организира на 24 май 2024 г. традиционно шествие и тържествено честване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Началото на шествието е в 10:30 ч. от Националната художествена галерия по маршрут – бул.“Цар Освободител“, пл.“Народно събрание“, бул.“Васил Левски“ от кръстовището пред Софийския университет до Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Началото на церемонията е в 11.00 ч. в пространството пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

С оглед гореизложеното, в срок до 10.00 часа на 21.05.2024 г., във връзка с участие на повереното Ви училище в шествието следва да попълните приложения формуляр.