Тържествено шествие на Деня на светите братя Кирил и Методий

Изх. № РУО1-18519/18.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с рег. № СКК22-СГ02-68-(10)/17.05.2022 г., вх. № РУО1-18466/17.05.2022 г., Ви уведомявам, че Столична община, съвместно с РУО и други институции, организира на 24 май 2022 г. традиционно шествие и тържествено честване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Началото на шествието е в 10:30 ч. от Националната художествена галерия по маршрут – бул. “Цар Освободител“, пл. “Народно събрание“, бул. “Васил Левски“ от кръстовището пред Софийския университет до Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Началото на церемонията е в 11.00 ч. в пространството пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

С оглед гореизложеното, в срок до 15.00 часа на 19.05.2022 г., във връзка с участие на повереното Ви училище в шествието, следва да попълните приложения формуляр.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД