„Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“

Изх. № РУО1-32171/12.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-380/06.11.2020 г., вх. № РУО 1-31275/06.11.2020г., Ви уведомявам, че EduTechFlag Ltd.  в партньорство с научния център „Карнеги“, Пенсилвания (САЩ), организират Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика. „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“.

За участие в конкурса, учениците могат да изпращат своите проекти и идеи индивидуално или в екип до 30.11.2020 г. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в три категории – ученици до 10 години, ученици до 15 години и ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE  и STEAM AMBASSADOR  ще могат да участват и учителите.

При проявен интерес от Ваша страна, за повече информация, можете да посетите сайта: https://edutechflag.eu/stem.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД