Удължаване на срока за записване в XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ – Варна 2021 г.

Изх. № РУО1-16862/31.05.2021 г.

 

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Варна, с вх. № РУО1-16423/27.05.2021 г., Ви уведомявам, че срокът за записване в XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ – Варна 2021 г. е удължен до 10 юни 2021 г. Участие в конкурса може да се заяви на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw0JemFXuQROA4fi6fXLFuiOuOhoVF6LLUPHeJ3n5f5of6Bg/viewform

Конкурсът ще се проведе в два етапа: I етап – онлайн; II етап – присъствен. Допуснатите до втори етап участници, ще се състезават за гласовете на журито на сцената на клуб „Vogue“ в гр. Варна на 27 юни 2021 г. Председател на оценяващата комисия ще бъде Маестро Нелко Коларов. В журито влизат още младата певица и вокален педагог Християна Дънкова и Доно Цветков, известен музикален продуцент и автор на песни. Веднага след конкурсната част ще се състои официалната церемония по награждаване на победителите и концерт на лауреатите. Освен призови и специални награди участниците ще се борят и за професионални видео-лайв клипове.

 

Приложение:

  1. Статут на XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ – Варна 2021 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД