Удължаване на срока за подаване на отсъствията за месец февруари

Изх. № РУО1- 5895/04.03.2020г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че поради възникналите технически затруднения (недостъпност до сървърите на НЕИСПУО на 04.03.2020 год.), се удължава срокът за подаване на данни за отсъствията за м. февруари до 17:00 часа на 05.03.2020 год.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД