Удължаване на срока за участие в Четвъртия национален фотоконкурс „Моето училище е най-хубаво“

Изх. № РУО1-28751/08.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на издателство „Аз-буки” вх. № РУО1-28136/01.10.2019 г., Ви уведомявам, че срокът за участие в Четвъртия национален фотоконкурс „Моето училище е най-хубаво“ е удължен до 30 ноември 2019 г., поради големия интерес към конкурса.

Подробни правила за участие в конкурса можете да откриете на интернет страница:www.azbuki.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД