Удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка в Република България от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г. включително

Изх.№ РУО1-16365/01.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с вх. № РУО 1- 16343/01.07.2020 г. във връзка с писмо № 04-11-62/25.06.2020 г. на Министерство  на здравеопазването за създаване на необходимата организация при изпълнение на въведените временни противоепидемични мерки, считано от 30.06.2020 г. до 15.07.2020 г. и заповед № РД 01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД 01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД