Удължаване на срокът за подаване на отсъствията за месец ноември

Изх. № РУО1- 33673/04.12.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че поради възникналите технически затруднения (недостъпност до сърверите на НЕИСПУО на 4.12.2019 год.), се удължава срокът за подаване на данни за отсъствията за м. ноември до 17:00 часа на 5.12.2019 год.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД