УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКИ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПК В ПЛАТФОРМАТА ЗА ДЗИ

Изх. № РУО1-13956/12.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И училища с професионални паралелки

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  повторно писмо на министерство на образованието и науката с вх. № РУО 1-13937/12.06.2020г., Ви уведомявам, че в платформата за ДЗИ – https://admin.zamaturite.bg няма да се затваря  за въвеждане на оценка от държавния изпит за придобиване на СПК за всеки ученик, посочил в заявлението си, че ще се явява на посочения изпит. Нанасянето на оценките от изпита трябва да бъде направено своевременно и по възможност в деня на самия изпит или най-късно на следващия ден.

Напомням, че когато ученик има оценка между 2.00 и 2.99 на изпита по теория или практика, то в системата не се нанася средноаритметична оценка от двата изпита, а се въвежда слаб 2.00.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД