Уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС).

Изх. № РУО1-22574/06.07.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо нa ИКИТ-БАН с вх. № РУО 1-22307/05.07.2021 г., Ви уведомявам, че на  16 и на 30 юли 2021 г. от 14:00 до 14:40 часа ще се проведат онлайн уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС), организирани по линия на образователна инициатива „Космическо училище“:

  • 16 юли 2021 г. – ArcGIS Online – визуализация на картите;
  • 30 юли 2021 г – ArcGIS Online анализи – Част I.

Участието е след предварителна регистрация в срок до 15 юли и до 29 юли 2021 г., включително или до запълване на местата на следните линкове:

Регистрация за 16 юли:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJTRQfM7yZdAmvCR8uZ_e_Lz2mleKxD_UOUnzVj0ckfpDRjg/viewform

Регистрация за 30 юли:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmITXka9dFEVxrWiTriZGCraVCbXHUmJIB9z83mhVEHYxPlQ/viewform

 

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН – тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН – тел. 0877856559, както и на имейл адреса на Космическо училище: [email protected]

Моля да уведомите учителите по география и икономика за предстоящата инициатива.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД