Уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС)

Изх. № РУО1 – 20569/22.06.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо нa ИКИТ-БАН с вх. № РУО 1-20427/21.06.2021 г., Ви уведомявам, че на 25 и 29 юни 2021 г. от 14:00 до 14:40 часа ще се проведат онлайн уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС), организирани по линия на образователна инициатива „Космическо училище“, както следва:

  • 25 юни 2021 г. – Картите истории (StoryMaps);
  • 29 юни 2021 г – ArcGIS Online презентации.

Участието в събитието е след предварителна регистрация в срок до 28 юни 2021 г., включително или до запълване на местата на следните линкове за първата и втората дата:

Регистрация<https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfHWATUH1xE_cZUtB9K63Mw0HVxsSwojrdQACgrrw-LpPEKpA%2Fviewform&data=04%7C01%7Crio_sofia_grad%40mon.bg%7C7bea926eadd44a606c8408d9349c645b%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C637598669769591796%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zbcU0dSKzXaG7oUojKL6htSUmyfRvu2Gh99bQkFYmw0%3D&reserved=0>

Регистрация<https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScJ3M1oGcGAd_rqmOlAJSBjkoei_YFGocwlnbRcX2vSP-yXDw%2Fviewform&data=04%7C01%7Crio_sofia_grad%40mon.bg%7C7bea926eadd44a606c8408d9349c645b%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C637598669769601786%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BF6VVQXEraiqy4wiP66ad5vw10cHKdIxK77RjYJ1c6Q%3D&reserved=0>

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН – тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН – тел. 0877856559, както и на имейл адреса на Космическо училище: [email protected]

Моля да уведомите учителите по география и икономика за предстоящото събитие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД