Уебинар за институциите и организациите от Националната мрежа за учене на възрастни

Изх. №РУО1-42134/20.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И

УЧИЩАТА, В КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 18-616/20.12.2021 г.,  вх. № РУО1-42057/20.12.2021 г., Ви уведомявам, че в качеството си на бенефициент по проект  № 614188ЕРР-1-2019-1-BG-EPPkA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на върастни”,  Министерство на образованието и науката организира последния уебинар в рамките на този планови период, който приключва на 31 декември 2021 г.

Целта на онлайн събитието е да представи изводите и препоръките от националния консултативен процес във връзка с изготвянето на последваща оценка на публичните политики в сектора за учене на възрастни, както и да запознае членовете на мрежата с дейностите на местно ниво от програмата на националния координатор за периода 2022/2023 г.

Събитието ще се проведе на 21 декември 2021 г. от 16.00 ч. в платформата ZOOM. Допълнително ще получите линк за включване в събитието.

 

Приложение: Програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД