Уебинар на програма „Училище за пример“ на фондация „Заедно в час“

Изх. № РУО1-4302/17.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-4232/17.02.2023 г. на фондация „Заедно в час“, Ви напомням, че тече процесът по кандидатстване в квалификационната програма „Училище за пример“ за цялата страна, за което сте уведомени с писмо с изх. № РУО 1- 2908/03.02.2023 г. на електронната страница на Регионално управление на образованието – София-град.

Фондация „Заедно в час“ организира информационна сесия за програма „Училища за пример“ (https://zaednovchas.bg/vyprosi-i-otgovori-uchilishta-za-primer/).

Относно кандидатстването фондация „Заедно в час“ Ви кани на уебинар за въпроси и отговори с екипа и участници от програма „Училище за пример“ на 22.02.2023 г. /сряда/ от 18:00 часа в онлайн платформа ZOOM.

За да получите линк за срещата е необходимо да се регистрирате.

При допълнителни въпроси или нужда от информация за програмата можете да се свързвате с Калин Баев на следните контакти: [email protected] или тел. 0893322368.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД