Уебинар на тема „Добри практики на детски градини по програма Еразъм+“

Изх. № РУО1-12033/16.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1572 / 14.04.2021 г. Ви уведомявам, че на 18 май 2021 година, от 13:00 часа ще се проведе онлайн уебинар на тема  „Добри практики на детски градини по програма Еразъм+“ организиран от ДГ 184 „Мечо Пух“.

Регистрацията за участие като слушател и регистрация за представяне на проект ще бъде качена на сайта на ДГ 184 „Мечо Пух“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД