Уебинар на тема „Еразъм+“, Ключова дейност 1 в детските градини

Изх. № РУО1-9270/29.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-9051/27.04.2020 г. Ви уведомявам, че ДГ № 184 „Мечо Пух“ организира уебинар на тема „Еразъм+“, Ключова дейност 1 в детските градини. Уебинарът ще се проведе на 08.05.2020 г., петък, от 14:30 часа, онлайн в интернет, като ще се излъчва на живо в YouTube. Точният адрес в платформата ще бъде публикуван на сайта на ДГ № 184 „Мечо Пух“.

Участниците следва да се регистрират, ако желаят да им бъдат изпратени всички материали от уебинара по електронен път. Регистрацията се прави на следния адрес:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-g2w13HN2kahF8dFMl4YjjfhsxTF1IlLgRuh-t7ohYFURUtVWlRaUTgzMFdJSExRWE9UVkhPR0dQWi4u

 

Участници с представяния:

– ДГ № 184 „Мечо Пух“

– ДГ № 185 „Звездичка“

– ДГ № 65 „Слънчево детство“

– ДГ № 29 „Слънце“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД