Уебинар на тема „Използване на техниките на креативната драма в образователния процес“

Изх. № РУО1-20589/22.06.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 20271/21.06.2021 г. Ви уведомявам, че 107. ОУ „Хан Крум“ организира уебинар за споделяне на добри практики в рамките на проект “Learning through creative drama” по програма „Еразъм +“ на тема „Използване на техниките на креативната драма в образователния процес“, който ще се проведе на 29.06.2021 г. от 13.00 до 15.00 часа.

Креативната драма представлява разнообразни интерактивни техники, насочени да развиват любопитството, въображението, творческото мислене на учениците, да стимулират и засилват груповата динамика, емпатията в педагогическото общуване, да повишават мотивацията за учене. Успешно се прилагат в урочната работа и в извънкласни дейности. Подходящи са за ученици от всички етапи на училищното образование. Игрите от креативната драма могат да се прилагат с голям успех при провеждане на тиймбилдинг или други форми на изграждане на позитивна среда на общуване в педагогическия колектив или в отношения ученици – родители – учители.

Желаещите учители може да се запишат до 17.00 часа на 28.06.2021 година на следния линк: https://forms.gle/WF3VEgANaGogpCGcA.

Уебинарът ще се проведе в платформата Тиймс ‘(присъединяване с профил в edu.mon.bg), а участниците ще получат сертификат за участие и материали по темата, разработени от главния координатор на проекта. Уебинарът е подходящ за всички етапи на училищното образование и всички учебни предмети.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД